Co Cię czeka

Oferuję Ci partnerską współpracę na równych zasadach, której celem jest wspólne znalezienie i wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań dla Twojej obecnej sytuacji.

Setting

Postrzegam klientki jako bardzo mądre i kompetentne ekspertki w zakresie ich własnego unikalnego bytu i dobrego samopoczucia. Dzięki mojej profesjonalnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu psychologicznemu chcę wspierać Cię w najlepszy możliwy sposób, aby przywrócić dostęp do zasobów i kompetencji, które już w Tobie istnieją. Ponieważ każdy ma zasoby i kompetencje, aby być silniejszym, bardziej wolnym i szczęśliwszym. Pomocne wzorce kompetencyjne mogą zostać ponownie odkryte, reaktywowane i rozszerzone, nawet jeśli bolesne wzorce problemowe dominowały przez długi czas.

Moim zadaniem jest zbudowanie z Tobą takiego środowiska doradczego, w którym możliwe będzie zainicjowanie przez Ciebie konstruktywnych i prozdrowotnych zmian. Z mojego doświadczenia wynika, że takie zmiany udają się nawet w krótkim czasie, zwłaszcza w przestrzeni doświadczenia, w której mają miejsce następujące faktory:

 • Uznanie i szacunek

 • Bezstronna i otwarta postawa

 • Skupienie uwagi na „szlachetnym rdzeniu“ osoby, jej cechach i kompetencjach, jej wiedzy poznawczej i intuicyjnej, jej „mądrości serca“.

 • Docenianie własnych kompetencji klienta i jego wcześniejszych prób znalezienia rozwiązań.

 • Odpowiedni do kontekstu, aktywizujący kompetencje, szczegółowy rozwój celów

 • Oferowanie interwencji związanych ze zmianą

 • Systematyczna praca z mimowolnymi lub nieświadomymi procesami

 • Praca z wzorcami problemów i rozwiązań, a także różnicowanie doświadczeń i wzorców zachowań

 • Przejrzystość procedury i wyraźne zaangażowanie klienta/klientki w etapy leczenia

 • Humor

Chciałabym ukształtować naszą współpracę z Wami w taki sposób, abyście mogli doświadczyć jej jako celowej, znaczącej i motywującej.

Możesz również przeczytać o tym, w co mną kieruje tutaj.

Kwestie organizacyjne: koszty i warunki ramowe

Aby zagwarantować jakość moich usług, wymagane są pewne ramy. Dlatego proszę o zapoznanie się z moimi warunkami poniżej. Jeśli Państwo się z nimi zgadzają, możemy umówić się na pierwsze spotkanie.

Z przyjemnością umówię się z Państwem na spotkanie w rozmowie telefonicznej.

Jeśli nie dodzwonisz się do mnie od razu, zostaw wiadomość ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na poczcie głosowej. Oddzwonię niezawodnie i najszybciej jak to możliwe.

Prowadzę prywatną praktykę. Oznacza to, że można w miarę szybko umówić się na wizytę. Umówione spotkania odbywają się punktualnie, a ja jestem do Państwa dyspozycji osobiście i z zaangażowaniem.

Rozmowa wstępna

Według badań nad psychoterapią i coachingiem, wstępna rozmowa jest jedną z najważniejszych sesji i ma decydujący wpływ na powodzenie dalszego procesu. Podczas wstępnej rozmowy ustalane są tematy, cele i warunki ramowe, ale służy ona również do określenia poziomu osobistego między coachem / terapeutą a klientem. Często mają tu miejsce już pierwsze interwencje.

W przypadku braku dalszej współpracy z powodu jednego z wyżej wymienionych punktów, przedstawię zalecenia dotyczące dalszych kroków, które mogą być dla Państwa przydatne. Dlatego też wstępna konsultacja jest również płatna w tej samej cenie, co normalna sesja.

Koszty

Terapia / leczenie kliniczno-psychologiczne

Pojedyncza sesja (50 min.) € 100,-
Podwójna sesja (2 x 50 min.) € 200,-

Coaching i superwizja

Pojedyncza sesja (45 min.) € 120,-
Podwójna sesja (2 x 45 min.) € 240,-

Samopoznanie i superwizja dla psychologów szkolących się zawodowo

Specjalna cena zgodnie z wytycznymi ÖAP i BÖP

Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po sesji terapeutycznej lub coachingowej. Usługa ta jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z § 6 Abs. 1 Z 19 UstG i nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeśli jesteś ubezpieczony prywatnie, Twoje prywatne ubezpieczenie zdrowotne może pokryć koszty leczenia. Należy zapytać ubezpieczyciela, czy, w jaki sposób i w jakim zakresie jest to możliwe.

Moje ceny są również czasami dostosowywane w celu odzwierciedlenia cen rynkowych, inflacji lub zwiększonych kosztów. W takim przypadku staram się informować klientów z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, aby mogli odpowiednio zaplanować zmiany.

Regularność sesji

Przykładam dużą wagę do jakości moich usług. Aby zapewnić jakość moich usług, ważne jest, aby przychodzili Państwo na sesje w niezawodny sposób. Oznacza to:

 • W przypadku terapii / klinicznego leczenia psychologicznego, co 1-2 tygodnie.

 • W przypadku coachingu, co 3-4 tygodnie

Ze względu na mój harmonogram, muszę wiedzieć, jakie okresy lub stałe godziny są dla Państwa możliwe, abyśmy mogli skoordynować się na regularne sesje. Jeśli nie jest to dla Państwa możliwe, jakość terapii może być trudna do zagwarantowania i efekty nie tak szybkie i satysfakcjonujące, jakby to było możliwe w wprzypadku systemaczności.

Po intensywnej fazie terapii, kiedy można doświadczyć stabilności jej sukcesów, odstępy między sesjami mogą się wydłużyć. W ten sposób Setting jest dostosowywany do Państwa aktualnych potrzeb, tak by znów było uczucie, że jest spójny i zorientowany na cel. W ten sposób terapia często zamienia się w coaching.

Tak samo nadchodzi kiedyś koniec terapii lub coachingu. Jeśli taki koniec jest bliski lub chcesz, aby tak było, celowo organizujemy sesję zamykającą.

Czas trwania terapii psychologicznej i coachingu

Często jestem pytana o to, jak długo powinien trwać proces terapeutyczny lub coachingowy. Niestety nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas jest unikatem. Rozwój osobisty działa podobnie jak rozwój fizyczny. Jeśli postawisz sobie za cel „dojście do formy“ i zapytasz trenera fitness, jak długo może to potrwać, musiałby on omówić z Tobą, co dokładnie oznacza „kondycja“, a także musiałby zarejestrować i wziąć pod uwagę Twoją sytuację wyjściową. Nawet jeśli te dane zostaną zebrane, nadal trudno jest odpowiedzieć na to pytanie na początku, ponieważ zależy to od innych czynników, takich jak motywacja, ciekawość i chęć skorzystania z oferty.

Pracuję jednak z tak zwanymi „krótkoterminowymi“ metodami terapeutycznymi. Metody te są bardzo skuteczne i efektywne i pozwalają dojść do nowych rozwiązań w jak najkrótszym czasie. Z reguły pozytywne zmiany powinny być zauważalne po pięciu do dziesięciu sesjach.

Zdarza się jednak, że terapia kliniczno-psychologiczna trwa dłużej - wtedy gdy zmiana nawyków życiowych wymaga więcej czasu i praktyki. Podobnie jak w przypadku medycyny somatycznej, niewielki odsetek klientek/klientów potrzebuje jednak dłuższego leczenia, zwłaszcza w przypadku bardzo złożonych i przewlekłych problemów psychologicznych. Natomiast i tutaj zdarzają się czasem szybkie, tzw. spontaniczne uzdrowienia.

Natomiast procesy coachingowe powinny być możliwe do ukończenia w ciągu 5-10 sesji.

Anulowanie i przekładanie sesji

Zarezerwowane sesje należy anulować z 48-godzinnym wyprzedzeniem.
Jeśli anulowanie nie zostanie dokonane lub nie zostanie dokonane na czas, sesja zostanie obciążona pełną stawką godzinową.

Obowiązek zachowania poufności

Jako psycholog kliniczny i psycholog zdrowia jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie informacje i dane, które mi Państwo mi powierzają, są traktowane dyskretnie i w ścisłej tajemnicy.

Komunikacja ze mną poza sesjami

Komunikacja ze mną poza sesjami odbywa się wyłącznie przez telefon, SMS lub e-mail. Świadomie rezygnuję z komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter itp.) lub aplikacji do czatowania (Whatsapp, Viber itp.), ponieważ prywatność i ochrona danych moich klientów i klientek jest dla mnie bardzo ważna.

Bardzo wrażliwe informacje, takie jak wyniki badań lub raporty kliniczne i pisma, w najlepszym przypadku nie powinny być w ogóle wysyłane pocztą elektroniczną, tylko pocztą lub przekazywane mi osobiście.

Praxis Innenraum
Hanna Frydrych-Kernbauer
0699 102 202 49
hanna@frydrych.at
Schönbrunner Straße 280/EG/4
1120 Wien
© 2024 Hanna Frydrych-Kernbauer
·
Desiged with love and passion by creativbox.at